THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

HÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

-----o0o-----

 

 1. Tên tổ chức phát hành : CTCP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
 2. Địa chỉ :  Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
 3. Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng và lắp đặt trạm biến áp, đường dây điện đến 35KV)
 4. Vốn điều lệ công ty : 140.833.570.000 đồng
 5. Vốn của SCIC :  139.199.570.000 đồng
 6. Điều kiện tham dự đấu giá :  Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên
 7. Tổ chức tư vấn :  Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
 8. Tổ chức thực hiện đấu giá : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
 9. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá

Loại cổ phần chào bán             :  Cổ phần phổ thông   

- Mệnh giá                                 :  10.000 đồng/cổ phần 

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá :  13.919.957 cổ phần   

- Phương thức chào bán              :  Đấu giá cả lô (một lô)

- Giá khởi điểm đấu giá              : 316.213.000.000 đồng/lô cổ phần

 1. Công bố thông tin : Từ ngày 11/05/2022 trên Báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Thái Nguyên, trên các website của SCIC, HNX, Agriseco, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên và tại các đại lý đấu giá.
 2. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc

-  Thời gian đăng ký và đặt cọc   : Từ ngày 12/05/2022 đến ngày 01/06/2022

-  Địa điểm làm thủ tục đăng ký  : Tại các đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế đấu giá do HNX ban hành.

 1. Nộp phiếu tham dự đấu giá    : Nộp trực tiếp tại các đại lý đấu giá nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký (chi tiết quy định tại Quy chế đấu giá).
 2. Tổ chức đấu giá

Thời gian                               :  09h00 ngày 08/06/2022

- Địa điểm                                :  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 08/06/2022 đến ngày 14/06/2022

Thời gian hoàn trả tiền cọc : Chậm nhất ngày 15/06/2022
Tài liệu đính kèm: tại đây


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác