Hải quan và xuất, nhập khẩu

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhập khẩu các nguyên vật liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị để phục vụ việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và được bán các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra tại thị trường trong nước hoặc xuất khẩu.

Một số loại hàng hóa đặc thù cần Giấy phép nhập khẩu hoặc cần đáp ứng các điều kiện của cơ quan quản lý chuyên ngành như: như hóa chất, phế liệu, máy móc thiết bị đã qua sử dụng… Yêu cầu về Giấy phép nhập khẩu hoặc điều kiện của cơ quan quản lý đối với các loại hàng hóa này áp dụng chung cho cả Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều Hiệp định thương mại tự do với nhiều nước và khu vực như AKFTA; AANZFTA; CPTPP, EVFTA….Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tại Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam theo các nguyên tắc của Hiệp định và được cấp C/O theo quy định, khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên Hiệp định sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc đặt biệt ưu đãi định theo cam kết cắt giảm thuế quan của Hiệp định.

Đối với hoạt động thương mại mua bán hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: như quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để bán buôn, bán lẻ tại thị trường Việt Nam cần tuân thủ các cam kết mở cửa thị trường, danh mục hàng hóa và lộ trình do Bộ Công thương công bố, và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác