BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP “3 TRONG 1”

Các khu công nghiệp thế hệ mới của Bình Dương có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, địa phương này hiện có 28 khu công nghiệp đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy trên 93%, đưa Bình Dương trở thành tỉnh thành có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp cao nhất cả nước tính đến năm 2024.


Đến nay, các Khu công nghiệp ở Bình Dương có 3.080 dự án còn hiệu lực, trong đó có 2.400 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 29 tỷ USD và 680 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 93.576 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đến năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu hút 130-140 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư nước ngoài khoảng 1,2-1,3 tỷ USD, thu hút 1.100 - 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Tính đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng khu công nghiệp đã đạt 5.700 tỷ đồng, đã cho thuê, cho thuê lại đất 100 -150 ha, thu hút 15.000 lao động từ các địa phương tới làm việc, với tổng doanh thu 35 - 40 tỷ USD.

Hiện tại,  Khu công nghiệp Cây Trường rộng 700 ha và Khu công nghiệp VSIP III (giai đoạn 2) rộng hơn 800 ha đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sẵn sàng "mặt bằng sạch" để đón dòng vốn mới.

Giai đoạn 2023-2025, Bình Dương dự kiến quy hoạch 10 khu công nghiệp, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 3.154 ha.

Giai đoạn 2026-2030 là 19 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 5.537 ha. Trong đó bao gồm việc tiếp tục đầu tư toàn diện vào các khu công nghiệp giai đoạn 2023-2025 với diện tích khoảng  2.063 ha và đầu tư mới thêm 9 khu công nghiệp với diện tích khoảng 3.474 ha.

Các khu công nghiệp này được đầu tư theo mô hình “3 trong 1” (khu công nghiệp - khu đô thị - khu dịch vụ) với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh sẽ có chọn lọc hơn theo hướng chuyên sâu, sinh thái, thông minh và sẽ tạo ra sức hấp dẫn mới với các nhà đầu tư.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác